Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: Kada je vreme počelo?

U svetu postoje 24 vremenske zone.

Mi kažemo da živimo u 21. veku. U Saudijskoj Arabiji je 15. vek, dok Izraelci kažu da žive u 58. veku. Gde je polazna tačka za merenje vremena? U nauci je vreme mera za promene, i jedina apsolutna nepromenjljiva mera je brzina svetlosti.