Nauka 50: Pravda

"Pravda je najviši pojam duše, istina je najdublje osećanje srca", napisao je Božidar Kovačević. Svrstava li se pravda u prva načela antičke filozofije? Aristotel je razlikovao dve vrste pravde. Ima li ih više? Zašto su stari Grci imali dve, a Rimljani samo jednu boginju pravde i prava? U kakvom su srodstvu pravda i istina? "Ako nestane pravde, šta su onda kraljevstva nego velika razbojništva", upozorio je Sveti Avgustin?

Prof. dr Oliver Antić završio je Pravni fakultet u Beogradu na kome je magistrirao i doktorirao pravne nauke. Na Pravnom fakultetu u Beogradu biran je za više zvanja među kojima su spoljni saradnik, asistent-pripravnik, asistent, docent, vanredni i redovni profesor.
Bio je dekan Pravnog Fakulteta u Beogradu od 1998. do 2000, a direktor Instituta za uporedno pravo od 1997. do 2001. Autor ili koautor je osam knjiga i napisao je više članaka koji se odnose na pravne nauke. 2012. godine imenovan je za savetnika tadašnjeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića, a iste godine i za visokog predstavnika Srbije u Stalnom mešovitom komitetu za pitanja sukcesije.