Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: Da li sreća postoji?

Za sreću kažu da je nedokučiva i prevrtljiva sila. U kombinaciji sa drugim faktorima kao što su slučajnost i verovatnoća, sreća se upliće u sve segmente života. Imaju li fizika i statistika, na primer, veze sa količinom sreće koja nam sleduje? Postoji li naučni dokaz da sreća stvarno postoji?