Zajedno: Ana iz Bečeja

Ana ima motoričke smetnje. Pohađa dve škole, osnovnu i muzičku. Njena porodica se veoma rano suočila sa isticanjem nesavladivih prepreka u njenom razvoju, ali je nastavila da se bori.

Na koji način Anina osnovna škola razvija demokratsku kuluru i kako je to povezano sa razvojem kvalitetnog obrazovanja, saznaćete ne samo od Anine učiteljice i stručne službe u školi, već i od učenika starijih razreda koju su uključeni u različite projekte.
Interesantno je da su u muzičkoj školi zapazili Aninu ogromnu ljubav prema muzici i insistirali da An postane njihov đak što se pokazalo kao značajno za njen celokupan razvoj. U obe škole se ističe da, pored izazova sa kojima se susreću, zajedno uče sa Anom.
Ova, kao i sve epizode u TV serijalu „Zajedno za inkluziju", pokazuje da je iluzorno očekivati da se inkluzivno obrazovanje razvija tek kada su stvoreni svi neophodni uslovi. Jednostavno dobre obrazovne ustanove „u hodu" razvijaju podršku koja je potrebna učenicima da se prevaziđu prepreke kako bi svi učenici bili ravnopravno uključeni u obrazovni proces i napredovali.
To vidimo na Aninom primeru i na primeru njenih škola, muzičke i osnovne, koje sa radošću i zadovoljstvom pohađa.