Nauka 50: Internet

Internet je javno dostupna globalna paketna mreža za prenos podataka koja zajedno povezuje računare i računarske mreže korišćenjem istoimenog protokola. To je "mreža svih mreža" koja se sastoji od miliona kućnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža koje međusobno razmenjuju podatke i usluge. Internet je skup međusobno umreženih računara.

Internet nema vlasnika, tj. nijedna državna ili privatna institucija nema vlasništvo nad njegovom celinom. Bežični internet je termin koji je uspostavljen prema originalnoj engleskoj verziji „vajrles". Satelitski internet je sistem koji predstavlja najpouzdaniji i najbrži sistem za prenos podataka, pa tako i za pristup internetu.