Istorija nauke: Mihajlo Pupin

Mihajlo Idvorski Pupin (1854-1935) naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija, počasni konzul Srbije u Americi, dobitnik Pulicerove nagrade, član mnogobrojnih američkih i evropskih naučnih ustanova. Naučnik koji je unapredio telekomunikacije, doprineo uspostavljanju bežične telegrafije i telefonije, rentgenologije, elektrotehnike, bio je izuzetan pisac, humanista, dosledni borac za razvoj nauke, ali i najveći dobrotvor koga je Srbija ikada imala.

Njegovo najznačajnije otkriće je matematičko rešenje problema prenosa naizmeničnih telefonskih struja po vodovima. Tom teorijom i praktičnom primenom omogućio je prenos telefonskih razgovora na međugradskim relacijama.
Induktivni kalemovi, postavljeni na strogo određenim rastojanjima duž vodova, u njegovu čast nazvani su Pupinovi kalemovi, a proces uključivanja u liniju - pupinizacija.
Ovaj patent doneo mu je svetsku slavu i bogatstvo. Telefonske kompanije Bel, Simens i mnoge druge, kupile su pravo na korišćenje ovog izuma, a zahvaljujući drugim pronalascima u analognoj telefoniji, međugradski i međunarodni telefonski saobraćaj počeo je uspešno da funkcioniše.