Životna sredina i zdravlje: Buka

Buka je svuda oko nas, ometa nam koncentraciju i misli, zbog nje smo umorni, uznemireni, nervozni besni. Iako zbog buke ne možemo da spavamo, sa njom moramo da živimo.

Zbog čega buka stoji u redu sa svim ostalim zagađivačima životne sredine saznaćete u emisiji posvećenoj toj temi u okviru serije Eko-perspektive.
Buka je nevidljivi neprijatelj koji nas napada u gotovo svakom okruženju, bez obzira na doba dana ili noći. Međutim, istina je da o tom problemu ne razmišljamo sve dok nas lično ne pogodi.
Šta je buka, kako je nauka definiše, koliku ona opasnost predstavlja za čovekovo zdravlje, kako da se od nje odbranimo? Šta piše u zakonu, a kakva je situacija u svakodnevnom životu?
Na ova i slična pitanja u seriji Eko-perspektive odgovaraju stučnjaci: prof. dr Katarina Paunović sa Instituta za higijenu sa medicinskom ekologijom Univerziteta u Beogradu, dr Aleksandra Bulatović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladimir Đorić sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Vesna Nenadić, psiholog.
Urednik emisije je Nataša Nešković.