Tragom Jevreja na Balkanu – Sarajevo

Jevreji su na teritoriji Balkana prisutni vekovima, a u Dalmaciji su pronađeni dokazi o njihovom prisustvu još u rimsko doba. Želeli smo da prikažemo kako je izgledao svakodnevni život, tradicija i kultura Jevreja na ovim prostorima. Trilogija "Tragom Jevreja na Balkanu" snimana je u Srbiji, Dalmaciji i u Sarajevu.

U septembru smo proslavili Roš Hašanu, jevrejsku Novu godinu sa jevrejskom zajednicom u Sarajevu. Porodica Nikolić nas je ugostila na Šabat i probali smo pastel - tradicionalnu pitu s mesom koja se priprema za ovaj praznik.
Profesorka Amira Sadiković sa Filozofskog fakulteta iz Sarajeva nam je govorila o izazovima da se sačuva ladino jezik, mešavina hebrejskog i španskog kojim su govorili Sefardi, a Sonja Elazar iz Sarajeva, autorka knjige "Iz albuma bosanskih Sefarda", opisala nam je običaje na sefardskim venčanjima.
Melodija čuvene sarajevske sevdalinke "Kad ja pođoh na Bembašu" je u stvari melodija jevrejske molitve i ova pesma se prvobitno izvodila na ladinu - jeziku sefardskih Jevreja.
Autor emisije je Jelena Đekić, urednik Milena Vujović, muzički urednik Sonja Zečević, montažer Marija Arsenijević, a autor špice i grafički dizajner Ivana Kovačević.