Eko-perspektive: Eko-opštine

„EKO-opština“ je opština, koja se temelji na načelima održivog razvoja. Sama ideja se prvi put pojavila u Finskoj 1980. godine, ali prva takva opština je nastala 1983. godine u Kraljevini Švedskoj.

U vreme kada je EKO-opština bila formirana, ova lokalna zajednica imala je velikih problema sa nezaposlenošću i masovnim preseljenjem lokalnog stanovništva u veće gradove. Koncept EKO-opštine je bio način da pokušaju da reše ove probleme. Lokalno stanovništvo bilo je pozvano da se uključi u javnu raspravu o trenutnoj situaciji i budućnosti ove male zajednice.
Koje su potrebe? Koje usluge bi trebalo da se razvijaju? Odjednom su na površinu isplivali problemi loše održavanih puteva, javne rasvete, problem sortiranja ekološki opasnog otpada i mnogi drugi. Čini se male stvari, ali one su bile vitalne za opstanak ljudi u ovoj lokalnoj zajednici.