Za sva vremena - Kolegijum muzikum

Ženski Akademski hor Kolegijum muzikum osnovan je u martu 1971. godine, na inicijativu profesora Vojislava Ilića.

Ovaj hor je po mnogo čemu specifičan: isti dirigent Darinka Matić Marović vodila ga je više od četrdeset godina, članice su studenti Fakulteta muzičke umetnosti, nosioci su prvih i specijalnih nagrada na svetskim i domaćim festivalima, inspiracija su mnogim kompozitorima koji su svoja dela posvećivali ovom ansamblu, a samo na Bemusu Kolegijum muzikum je imao više od osamdeset prvih izvođenja.

Na mnogobrojnim turnejama, proputovale su ceo svet, a u decembru 2011, specijalnim koncertom na kom su se okupile članice hora koje su pevale u proteklih 40 godina, obeležile su jubilej. O tome u emisiji "Za sva vremen" govore bivše i sadašnje članice hora, kompozitori koji su svoja dela posvetili Kolegijumu i dirigent Darinka Matić Marović.

repriza 04. decembar u 02:10, 08:10 i 14:10