Čitaj mi!

Život sa muzikom - Dušan Radić

Dušan Radić je u Somboru završio osnovnu školu i dva razreda gimnazije. Istovremeno je pohađao i muzičku školu Srpskog crkvenog pevačkog društva.

Godine 1941. seli se u Beograd, gde nastavlja školovanje u Drugoj muškoj gimnaziji i u Muzičkoj školi „Stanković". Muzičku akademiju u Beogradu upisao je 1946. godine. Diplomirao je kompoziciju u klasi prof. M. Živkovića. Bio je slobodan umetnik punih 25 godina (od 1954. do 1979).

Godine 1979. izabran je za profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu, gde se bavio pedagoškim radom do penzionisanja. Stručno se usavršavao u Parizu, Moskvi, Rimu, Rigi, Kojevu, Sankt Peterburgu, Pragu i Londonu.

Aktivan je u muzičkom životu zemlje četiri i po decenije. Član je Udruženja kompozitora Srbije još od 1949. godine. Dobitnik je više nagrada i priznanja (Nagrada Saveza kompozitora Jugoslavije 1954; Oktobarske nagrade grada Beograda 1959; nagrade „Petar Konjović" 1972. i dr). Autor je preko 200 opusa različitih žanrova, a pisao je i muziku za pozorište i film.

Urednik: Branislav Jarić

repriza 24. januar u 00:53, 06:53 i 12:53