Za sva vremena - Kolegijum muzikum

Ženski Akademski hor „Kolegijum muzikum" osnovan je u martu 1971. godine, na inicijativu profesora Vojislava Ilića.

Ovaj hor je po mnogo čemu specifičan: isti dirigent Darinka Matić - Marović vodila ga je više od četrdeset godina, članice su studenti Fakulteta muzičke umetnosti, nosioci su prvih i specijalnih nagrada na svetskim i domaćim festivalima, inspiracija su mnogim kompozitorima koji su svoja dela posvećivali ovom ansamblu, a samo na Bemus-u Kolegijum muzikum je imao više od osamdeset prvih izvođenja.

repriza 23. april u 03:17, 09:17 i 15:17