Portret Aleksandar Vujić

Aleksandar Vujić bio je pijanista, dirigent i kompozitor, jednom rečju svestrana umetnička ličnost.

Aleksandar Vujić je bio magistar klavira, a dirigovao je mnogim horovima i orkestrima. Dela koja su obeležila njegov kompozitorski opus su horska kompozicija „Oče naš" i „Kolo". Autor je preko 130 opusa horske, instrumentalne, klavirske, orkestarske, kamerne i vokalno-instrumentalne muzike.

Autor emisije: Snežana Nikolajević

repriza 15. jul u 03:45, 09:45 i 15:45